Розуміючи важливість досягнення Цілей сталого розвитку на глобальному та національному рівні ми прагнемо сприяти досягненню Цілі 12 щодо відповідального (сталого) споживання та виробництва, забезпечуючи функціонування незалежної та визнаної на міжнародному рівні системи оцінювання впливів товарів і послуг на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Ми визначаємо цінність сертифікації та маркування І типу за схемою згідно ISO 14024 як прозорого та надійного інструменту встановлення критеріїв для оцінювання екологічних характеристик і переваг об’єкта сертифікації згідно вимог міжнародних стандартів, що сприяє досягненню стратегічних цілей державної екологічної політики, зокрема щодо:

 • екологізації економіки на секторальному ріні;
 • впровадження сталих публічних закупівель;
 • підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

Метою нашої діяльності є забезпечення:

 • відповідності системи екологічної сертифікації та маркування принципам і методам що встановлені ISO 14020 та ISO 14024;
 • відповідності критеріям акредитації та вимогам, що пред'являються до органів з оцінки відповідності товарів і послуг згідно ISO/IEC 17065;
 • виконання сертифікаційних робіт на високому професійному рівні;
 • підвищення рівня суспільної довіри до нашої діяльності та екологічного маркування;
 • сприяння розвитку ринку екопродукції на національному та міжнародних ринках;
 • підвищення рівня задоволеності заявників і користувачів екологічного маркування;
 • підтримки авторитету, як провідного органу з екологічного маркування на національному та міжнародному рівні.

Досягнення поставленої мети базується на дотриманні принципів:

 • неупередженості;
 • компетентності;
 • відповідальності;
 • відкритості;
 • конфіденційності та належного збереження даних;
 • вчасного реагування на скарги та апеляції.

Ми постійно поліпшуємо нашу систему управління якістю і забезпечуємо прозорість нашої діяльності, орієнтуючись на інтереси держави, заявників, користувачів екологічного маркування, споживачів, нашого персоналу та суспільства в цілому.

Для забезпечення результативності нашої системи управління якістю ми використовуємо ризик-орієнтований та процесний підхід.

Керівництво органа з оцінки відповідності бере на себе відповідальність за результативність системи управління якістю, забезпечує наявність ресурсів, необхідних для її дієвості та досягнення запланованих результатів.

Дізнайтесь більше


Завантажити


Завантажити